To content (skip navigation)

Zapisy na nowy rok szkolny!

Szanowni Państwo!

Pomimo obaw dotyczących terminowego rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach publicznych informujemy, że w naszej placówce planujemy punktualne rozpoczęcie roku szkolnego. 
Nasza placówka, a także system jej pracy diametralnie różni się od systemu publicznego nauczania ogólnego. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas środki zaradcze ( patrz news poprzedni) przyczynią się w wydatny sposób to zmniejszenia prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem w naszej placówce.

 

W tym roku szkolnym zapraszamy wszystkich chętnych do zmierzenia się z następującymi instrumentami: keyboard, pianino, gitara klasyczna, gitara elektryczna, perkusja, flet prosty, a także wokal.  W chwili obecnej zawieszamy zajęcia i zapisy do programów wczesnodziecięcych.

Z A P R A S Z A M Y !!!