To content (skip navigation)

Wszystko będzie dobrze

Szanowni Państwo, 

w związku z podwyższonym poziomem zagrożenia zarażenia się wirusem COVID-19 planujemy powziąć wraz z nadejściem nowego roku szkolnego szereg działań mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem w naszej placówce. Liczymy także z jednej strony na Państwa współpracę, a z drugiej  na wyrozumiałość i akceptację podejmowanych przez nas działań zapobiegawczych. Najważniejsze elementy naszej "tarczy" antycovidowej to:

- obserwacja i ewentualna reakcja ( rezygnacja z obecności na zajęciach) w przypadku potwierdzonego kontaktu Ucznia z osobą zarażoną, 

obserwacja i ewentualna reakcja ( rezygnacja z obecności na zajęciach) w przypadku stwierdzenia u Ucznia ogólnie znanych obiawów infekcji spowodowanej wirusem,

- jeśli to możliwe odprowadzanie dzieci na zajęcia tylko do drzwi wejściowych do szkoły ( minimalizacja ilości osób w poczekalni),

- korzystanie z "kącika dezynfekcyjnego" znajdującego się przy wejściu,

- zachowywanie możliwie dużego dystansu społecznego,

- zmniejszenie ilości miejsc siedzących w poczekalni,

- zwiększenie odległości między instrumentami,

- bieżąca dezynfekcja używanych przez Uczniów instrumentów,

- bieżąca dezynfekcja powietrza ( przepływowy naświetlacz UV-C)

- nocna dezynfekcja powierzchni poprzez naświetlanie promieniami UV-C.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda nam się zapobiec, a przynajmniej zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem w naszej szkole.